Chơi thế chơi với ai ?

Chơi thế chơi với ai ?

Fb. Ngô Trường An|

Bộ Tài Chính đề xuất thu thuế tài sản, họ đưa ra lập luận: «chúng ta phải thực hiện cho phù hợp với THÔNG LỆ QUỐC TẾ»?!

Tôi chẳng biết TLQT là gì, đành phải mò vào google thì được biết như sau:

«Thông Lệ Quốc Tế (international best practices) LÀ những quy tắc, chuẩn mực, tiêu chuẩn…mà nhiều quốc gia, tổ chức, liên minh hay cộng đồng chung trên thế giới đã thống nhất sử dụng»

À!

Xin bạn xem tiếp bài Chơi thế chơi với ai ? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)