Chính phủ VN kỷ luật 4 lãnh đạo liên quan thảm họa Formosa

Chính phủ Việt Nam quyết định kỷ luật 4 quan chức, nguyên là lãnh đạo Bộ Tài Nguyên & Môi Trường và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh, với lý do vi phạm liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh đã gây thảm họa môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung từ tháng Tư năm 2016.

Đó là các ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Tài Nguyên & Môi Trường, hai ông Nguyễn Thái Lai và  Bùi Cách Tuyến, nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên & Môi Trường; ông Võ Kim Cự, nguyên bí thư, chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể thủ tướng chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang; xóa bỏ tư cách nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên & Môi Trường đối với hai ông Nguyễn Thái Lai và Bùi Cách Tuyến; xóa tư cách nguyên phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm ký 2005 đến 2010, xóa tư cách nguyên chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 đến 2015 đối với ông Võ Kim Cự.

(Visited 1 times, 1 visits today)