Chính phủ thừa nhận biển miền Trung vẫn nhiễm độc từ Formosa

Mặc dù bộ trưởng Trần Hồng Hà từng tuyên bố “biển miền Trung đã an toàn”, chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tuc ngưng khai thác hải sản tầng đáy khu vực biển nhiễm độc từ Formosa

(Visited 1 times, 1 visits today)