Chín lần cảm ơn

Giao Chỉ San Jose viết về lần tổ chức tại San Jose năm 2015. Năm nay 2017 dự trù sẽ trở lại San Jose nhưng không còn cô Hạnh Nhơn nữa.

(Visited 4 times, 1 visits today)