Chỉ thị cấm biếu tặng quà tết: đánh trống bỏ dùi?

Chỉ thị cấm biếu tặng quà tết: đánh trống bỏ dùi?

Phải tịch tịch thu tài sản và phạt kỷ luật liên quan đến hối lộ và tham nhũng nếu không ‘Chỉ thị’ chỉ là tiếng báo hiệu ‘ngừng tham nhũng, hối lộ tạm thời’ không hơn, không kém và sau Tết thì các ‘sếp trên’, ‘cấp dưới’ lại bắt đầu ‘bổ sung dinh dưỡng’ cho nhau.

Nếu không, ‘Chỉ thị’ chỉ là tiếng báo hiệu ‘ngừng tham nhũng, hối lộ tạm thời’ không hơn, không kém. Và sau khi Tết Nguyên đán trôi qua, ‘sếp trên’, ‘cấp dưới’ lại bắt đầu ‘bổ sung dinh dưỡng’ cho nhau.

Xin bạn xem tiếp bài Chỉ thị cấm biếu tặng quà tết: đánh trống bỏ dùi? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)