Chỉ đạo ‘chưa tăng thuế’ của Thủ tướng dành cho ai?

Phát biểu có tính trấn an dư luận về việc “chưa tăng thuế” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, theo phân tích của một nhà kinh tế-xã hội Việt Nam, là “lập lờ” và “mơ hồ”, không giải quyết mối quan tâm của đại đa số dân chúng

(Visited 1 times, 1 visits today)