Chỉ còn nửa tháng “thu cùng diệt tận” 2017: Ngân sách sẽ hụt bao nhiêu?

Chỉ còn nửa tháng “thu cùng diệt tận” 2017: Ngân sách sẽ hụt bao nhiêu?

Đến thời điểm 15/12/2017, tức chỉ còn nửa tháng là hết năm 2017, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm chỉ bằng 91,1% dự toán năm 2017 – theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê.

Xin bạn xem tiếp bài Chỉ còn nửa tháng “thu cùng diệt tận” 2017: Ngân sách sẽ hụt bao nhiêu? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)