Chỉnh sửa luật lao động cơ bản không đạt được sự đồng thuận.

Ủy viên các đảng trong Viện lập pháp đã họp hơn 1 ngày mà vẫn chưa đạt được sự đồng thuận trong việc chỉnh sửa luật Lao động cơ bản. Hôm nay, cuộc họp lâm thời của Viện Lập pháp mới bắt đầu thì viện trưởng Tô Gia Toàn tuyên bố dự án sửa luật Lao động cơ bản sẽ tiến hành theo cách thảo luận rộng. Tuy nhiên các ủy viên thuộc Quốc Dân đảng lại yêu cầu viện trưởng triệu tập ủy viên các đảng hiệp thương một lần nữa chứ không nên bắt buộc xử lý. Lúc đầu viện trưởng Tô Gia Toàn không đồng ý, ủy viên các đảng lại gây nhau, sau cùng viện trưởng nghe theo yêu cầu của ủy viên lập pháp.
 
Ủy viên các đảng trong viện Lập pháp lại đàm phán với nhau, nhưng cuối cùng vẫn không đạt được sự nhất chí, do đó sau cùng viện trưởng Tô Gia Toàn tuyên bố trực tiếp đưa dự án trở về cho Viện Hành chính xử lý.
 
Tố Kim   

(Visited 1 times, 1 visits today)