Chết chưa phải là đã hết…

Chết chưa phải là đã hết…

Nhưng hậu quả ấy còn đến với chính đảng và nhà nước cộng sản chọn lựa đàn áp nhân dân để bảo vệ chế độ đến cùng thay vì tự thức tỉnh và thay đổi, đó là chính họ đã đóng cửa con đường quay về trong hòa bình với nhân dân. Bạo lực, thù hận do đó khó mà tránh khỏi.

Xin bạn xem tiếp bài Chết chưa phải là đã hết… tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)