Chánh trị sự Hứa Phi: “Chúng tôi cầu nguyện cho những kẻ đã bách hại mình”

Chánh trị sự Hứa Phi: “Chúng tôi cầu nguyện cho những kẻ đã bách hại mình”

Blogger Tuấn Khanh

Chánh trị sự Hứa Phi, sinh năm 1950, nay đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy. Ông sống ở một vùng heo hút tại Lâm Đồng để giữ lòng với đạo Cao Đài chân truyền và giữ đời với tinh thần của con dân nước Việt. Thế nhưng, những điều đơn giản ấy có vẻ như vẫn không thể đơn giản được trong thời buổi hôm nay.

Xin bạn xem tiếp bài Chánh trị sự Hứa Phi: “Chúng tôi cầu nguyện cho những kẻ đã bách hại mình” tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)