Cha Đặng Hữu Nam sẽ tự trói mình đi kiện Formosa

Bạn đang xem bài Cha Đặng Hữu Nam sẽ tự trói mình đi kiện Formosa có nguồn chính từ
Chân Trời Mới Media

Cha Đặng Hữu Nam sẽ tự trói mình đi kiện Formosa bất chấp đánh đập, gãy xương hay cả cái chết cũng quyết đi kiện Formosa đến cùng.
Father Dang Huu Nam will handcuff himself to lead fishermen suing against formosa even beaten to death.

Nguồn: Rubik Tv

Bạn đang xem bài Cha Đặng Hữu Nam sẽ tự trói mình đi kiện Formosa đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)