CCTT 18: TRẦN HUỲNH DUY THỨC VÀ CUỘC TUYỆT THỰC DÀI HẠN

CCTT 18: TRẦN HUỲNH DUY THỨC VÀ CUỘC TUYỆT THỰC DÀI HẠN

Nhân tài được trọng dụng thì đất nước phát triển tốt đẹp, người dân sống trong ấm no, hạnh phúc. Nhân tài bị trù dập như trong chế độ cộng sản hiện nay thì đất nước chúng ta ngày càng bị tụt hậu, Anh Trần Huỳnh Duy Thức là một trong những người tài giỏi hiếm có của dân tộc Việt Nam. Thay vì được tự do dùng tài năng của mình để phục vụ đất nước, anh đã bị kết tội với bản án vô pháp 16 năm tù của nhà cầm quyền CSVN. Phản đối cái bất công của bản án, anh đã tuyệt thực từ ngày 14 tháng 8. Cuộc tuyệt thực vẫn chưa chấm dứt. Ai quan tâm đến vận mạng đất nước đều rất quan tâm đến anh Thức và lo sợ cho tính mạng của anh.

(Visited 1 times, 1 visits today)