CCTT 17: NGÀY 2/9, NỖI ÁM ẢNH CỦA ĐCSVN

CCTT 17: NGÀY 2/9, NỖI ÁM ẢNH CỦA ĐCSVN

Những ngày như 2/9 hàng năm luôn là dịp để chế độ mở hết công suất cho bộ máy tuyên truyền dối trá.

Tuy nhiên, năm nay các lễ hội đã không diễn ra. Nguyên nhân là lời kêu gọi dân chúng biểu tình chống luật đặc khu (LĐK) và an ninh mạng (ANM) đến từ 4 phương 8 hướng. Những lời kêu gọi đó khiến chế độ căng thẳng như dây đàn và tìm mọi cách để đối phó: Giăng kẽm gai khắp thành phố, tung hết lực lược CA, AN chìm nổi ra ngăn chặn không cho các nhà hoạt động xã hội ra khỏi nhà, bắt nguội và đánh đập một số người từng đi biểu tình, dựng lại vở kịch “Việt Tân mang vũ khí vào VN” hồi năm 2007 đã từng làm nhà cầm quyền CSVN bẽ mặt với thế giới vì tính vu khống trơ trẽn.

Trong sâu thẳm, chế độ độc tài nào cũng biết là vì họ cướp tất cả quyền cơ bản của người dân và sẵn sàng trấn áp dân bằng bạo lực nên rất mất lòng dân. Họ xem dân như kẻ thù. Và họ cũng biết, tất cả các chế độ độc tài trên thế giời đều cáo chung vì những cuộc biểu tình trên diện rộng. Cho nên họ cố ngăn chặn biểu tình bằng mọi giá.

BBT – FB Việt Tân

(Visited 4 times, 1 visits today)