CCTT 16: CHO THUÊ ĐẶC KHU HAY ÂM MƯU BÁN NƯỚC?

CCTT 16: CHO THUÊ ĐẶC KHU HAY ÂM MƯU BÁN NƯỚC?

Muốn điều hành một quốc gia thành công, lãnh đạo nước đó phải có tâm, có khả năng, có thiện chí và yêu nước. ĐCSVN thiếu tất cả các yếu tố này nên hậu quả ra sao, nhìn vào mâm cơm đại đa số dân sẽ rõ.

Không điều hành được, nay đã bán gần sạch tài nguyên, quản lý tồi nên giờ đi vay chẳng nước nào, định chế nào cho mượn tiền. Nêu vớ được tấm ván Trung cộng, đảng đang cố sức bám vào và sẵn sàng trả mọi giá. VN phụ thuộc vào TC mọi mặt, ngày càng lún sâu vào.

Chẳng phải chỉ có 3 đặc khu kinh tế này mà cho tới ngày mất nước, các đặc khu khác sẽ lần lượt ra đời – nếu dân VN không phản đối quyết liệt và sẵn sàng trả cái giá cho độc lập, tự do.

(Visited 1 times, 1 visits today)