Câu chuyện về phong trào No-U (Câu Chuyện Trong Tuần 04)

Câu chuyện về phong trào No-U (Câu Chuyện Trong Tuần 04)

Với chiếc áo hình lưỡi bò bị gạch chéo phong trào No -U phủ nhận sự khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên 90% biển Đông. Một sự khẳng định vô lý, vô căn cứ, thỏa mãn lòng tham của Trung Quốc muốn chiếm trọn biển Đông.

Trong Câu Chuyện Trong Tuần kỳ này team FB Việt Tân mời các bạn cùng chúng tôi quay lại quá khứ để tìm hiểu về phong trào No – U

(Visited 1 times, 1 visits today)