Câu chuyện kinh tế: Triển vọng giải quyết chiến tranh thương mại từ cuộc gặp Trump-Tập (VOA)

Câu chuyện kinh tế: Triển vọng giải quyết chiến tranh thương mại từ cuộc gặp Trump-Tập (VOA)

#VOATIENGVIET
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa.

(Visited 1 times, 1 visits today)