Cản trở công dân xuất cảnh – Một hành vi lạm quyền của công an

Cản trở công dân xuất cảnh – Một hành vi lạm quyền của công an

Trong thời gian vừa qua. Môt số công dân có việc ra nước ngoài đã bị công an cửa khẩu cản trở khi làm thủ tục xuất canh với những lý do rất mơ hồ xoay quanh 2 từ “an ninh”

Hành vi lạm quyền đó của công an đã lại xảy ra đối với Tiến sĩ Nguyễn Quang A vào sáng 18/9/2018, khi ông trên đường đến sân bay Nội Bài để đi Úc châu.

Xin bạn xem tiếp bài Cản trở công dân xuất cảnh – Một hành vi lạm quyền của công an tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)