Cái lý của Thằng Mèo

Cái lý của Thằng Mèo

FB Chu Mộng Long|

Người Mèo ở Hà Giang hay cãi lý nên mới có thành ngữ “cái lý của thằng Mèo”. Nhờ cái lý ấy mà triều đình cho người Mèo được tự trị với hình ảnh vua Mèo nổi tiếng trong lịch sử.

Dã sử kể, vào năm Mậu Tuất, vua mở kì thi tú tài để tuyển nhân tài vào quốc tử giám. Vua Mèo cho con gái và hai cháu ruột tham dự kì thi.

Xin bạn xem tiếp bài Cái lý của Thằng Mèo tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)