Cái lò có mắt

Cái lò có mắt

Fb. Nguyễn Anh Tuấn|

Vài tháng trước, báo chí đã viết cả trăm bài chứng minh Vũ Nhôm đáng tội thế nào: Mua hàng chục công sản (nhà/đất) từ chính quyền Đà Nẵng với giá rẻ mạt không thông qua đấu giá rồi sang tay ăn chênh lệch hoặc giữ lại kinh doanh, phân lô bán nền. [Dân Trí]

Lò xuất hiện ngay, Vũ Nhôm cùng nhiều quan chức Đà Nẵng bị đưa vào lò.

Xin bạn xem tiếp bài Cái lò có mắt tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)