Các tỉnh đánh giá thiệt hại vụ Formosa

Huế và Hà Tĩnh đánh giá thiệt hại sau thảm họa môi trường cá chết được cho là do Formosa gây ra lan rộng miền Trung.

(Visited 8 times, 1 visits today)