Các nhà tranh đấu Việt Nam thương tiếc ông Lưu Hiểu Ba

Các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam bày tỏ lòng tiếc thương và phẫn uất khi được tin ông Lưu Hiểu Ba, một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc vừa qua đời trong khi đang thụ án tù

(Visited 1 times, 1 visits today)