Cá sấu khóc con mồi

Cá sấu khóc con mồi

Trước mắt, cần lôi những kẻ đã gây tội ác với nhân dân Thủ Thiêm ra xử nghiêm minh. Phải trả lại cho dân những phần đất cướp ngoài qui hoạch và bồi thường nhà cửa cùng các thiệt hại khác cho họ. Không được lấy đất và tiền của dân xây nhà hát giao hưởng

Xin bạn xem tiếp bài Cá sấu khóc con mồi tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)