Bóng đè chế độ và hội chứng ‘hốt cú chót’

Bóng đè chế độ và hội chứng ‘hốt cú chót’

Phạm Chí Dũng – Người Việt|

Một chục năm sau thời điểm bắt đầu khởi động âm mưu “hốt đậm” với dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam mà khi đó tổng kinh phí xây dựng dự kiến vào khoảng 30-40 tỷ $, nhóm cá mập giao thông ở Việt Nam vẫn cắm mặt lao theo dự án khổng lồ này, nhưng đã chuyển sang tư duy “hốt cú chót.”

“Lũ người quỷ ám”

Mùa Thu năm 2018, một hội thảo giữa kỳ về dự án trên do Bộ Giao Thông Vận Tải và các cơ quan tư vấn tổ chức đã phóng ra con số dự toán lên đến gần 60 tỷ $ cho Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, tương đương với tổng dự toán thu ngân sách của nguyên năm 2018.

Xin bạn xem tiếp bài Bóng đè chế độ và hội chứng ‘hốt cú chót’ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)