Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng có thành ‘Hội Cờ Đỏ’?

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng có thành ‘Hội Cờ Đỏ’?

Vào nửa cuối năm 2017, ở Việt Nam đã hiện hình “Hội Cờ Đỏ” – một lực lượng mang tính kiêu binh và cực đoan y hệt Hồng vệ binh thời “Cách mạng văn hóa” những năm 60 của thế kỷ XX ở Trung Quốc. Liệu Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng của Việt Nam có bị biến thành một thứ phiên bản của “Hội Cờ Đỏ”?

Xin bạn xem tiếp bài Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng có thành ‘Hội Cờ Đỏ’? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)