Bộ Lao động sửa đổi Thể lệ hướng dẫn người lao động làm việc bên ngoài trong ngày bão

    Gần đây Bộ Lao động đã cho sửa đổi Thể lệ hướng dẫn người lao động làm bên ngoài trong ngày bão, đem quy định Quyền được rút lui khỏi hiện trường làm việc trong Luật An toàn y tế đưa vào trong Thể lệ hướng dẫn người lao động làm việc bên ngoài trong ngày bão, giúp cho chủ thuê và người lao động hiểu rõ những quyền lợi có liên quan.
 
    Ông Vạn Vinh Phú, trưởng phòng Phòng An toàn nghề nghiệp thuộc Sở Y tế và An toàn nghề nghiệp cho biết, nguyên nhân chủ yếu về việc sửa đổi lần này là hy vọng giúp cho chủ thuê và người lao động hiểu rõ rằng, trong Luật Y tế và An toàn nghề nghiệp, có quy định, trong ngày mưa bão nếu người lao động được điều động đi ra bên ngoài, như đi giao hàng, hoặc như đi sửa điện nước…nếu gặp phải lúc nguy hiểm và trước tình hình là không gây nguy hại cho những người khác thì người lao động đó có thể tạm ngừng công việc tìm một nơi an toàn để tránh rủi ro, đồng thời phải lập tức thông báo cho chủ thuê biết.
 
    Ông Vạn Vinh Phú cho biết thêm, nếu người lao động đó do tự mình tạm ngừng công việc để tránh bão mà bị chủ thuê cho nghỉ việc, chuyển đổi công tác…thì chủ thuê sẽ bị xử phạt từ 30 ngàn Đài tệ đến 150 ngàn Đài tệ. Ông Vạn Vinh Phú cũng nhắc nhở thêm, ngoài việc người lao động tự mình tạm ngừng công việc tìm chỗ tránh bão khi gặp phải tình thế nguy hiểm ra, người phụ trách công việc tại hiện trường nếu như phát hiện nguy hiểm cũng phải lập tức ra lệnh đình chỉ ngay tác nghiệp, đồng thời yêu cầu người lao động tìm nơi an toàn để tránh bão.
 
Bích Ngân

(Visited 1 times, 1 visits today)