Bộ giáo dục hỗ trợ giáo viên dự bị sang giảng dạy tại trường Đài Loan ở các nước trong chính sách Hướng Nam mới

    Nhằm bổ sung nguồn giáo viên cấp I và cấp II cho các trường Đài Loan tại các nước mục tiêu trong chính sách Hướng Nam mới, đồng thời cũng tăng cơ hội tìm việc cho các giáo viên dự bị của Đài Loan, Bộ Giáo dục đã công bố “Đề cương thử nghiệm hỗ trợ giáo viên đủ tư cách đến giảng dạy tại các nước mục tiêu trong chính sách Hướng Nam mới”, dự tính trong vòng 1 năm sẽ chọn 20 giáo viên, đến trường học của các nước đảm nhận chức vụ giáo viên hợp đồng, tiền lương sẽ đối chiếu với lương bổng của giáo viên giảng dạy tại trường cấp I và cấp II Đài Loan, bên cạnh đó trường học bản xứ cũng sẽ trợ cấp phí sinh hoạt và phí giao thông.
 
    Bộ Giáo dục sẽ hỗ trợ cho các giáo viên dự bị đủ tư cách đến các nước mục tiêu trong chính sách Hướng Nam mới đảm nhiệm chức vụ giáo viên hợp đồng, về phần trường học thì chia làm 3 loại, bao gồm Trường Trung học Độc lập Hoa văn Malaisia khai giảng vào tháng 1 hàng năm, và 4 trường học ở nước ngoài được khai giảng vào tháng 8 hàng năm như Trường Đài Loan ở Jakarta Indonesia, Trường Đài Loan ở Surabaya Indonesia, Trường Đài Loan ở thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đài Loan ở Kuala Lumpua Malaisia, và 6 trường học khai giảng vào tháng 6 hàng năm tại Thái Lan.
 
    Vụ trưởng Vụ giáo dục nghệ thuật và đào tạo giáo viên thuộc Bộ Giáo dục Lưu Phụng Vân cho biết, giáo viên dự bị sau khi nhận trợ cấp sẽ được cử phái sang các nước nhận nhiệm vụ, mỗi tháng nhà trường sẽ trợ cấp thêm phí sinh hoạt từ 16.000 Đài tệ đến 24.000 Đài tệ.
 
    Vụ trưởng Lưu Phụng Vân nói: “Đối tượng thử nghiệm của Đề cương này, chủ yếu cần phải có quốc tịch Đài Loan, và cũng phải có bằng cấp giáo viên, là một giáo viên dự bị, và đủ tư cách đảm nhận vai trò giáo viên hợp đồng tại các nước mục tiêu trong chính sách Hướng Nam mới, mức lương sẽ dựa theo lương của giáo viên trường công lập Đài Loan, và cũng nhận được phí trợ cấp của các trường bản xứ, đồng thời mỗi năm sẽ được trợ cấp vé máy bay về Đài Loan.”
 
    Bộ Giáo dục cũng cho biết thêm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, giáo viên dự bị khi trở về lại Đài Loan, nếu trở thành giáo viên biên chế của các trường công lập, thì thời gian công tác tại nước ngoài cũng sẽ được cộng vào bảng tính lương hưu.
 
Bích Ngân

(Visited 1 times, 1 visits today)