Bộ 4T quyết tâm thu phục dân dùng mạng xã hội ‘made in Vietnam’

Việt Nam đặt mục tiêu là sẽ có 50% người dùng mạng xã hội sử dụng mạng trong nước vào năm 2020, đồng thời lên kế hoạch để ngăn chặn ‘thông tin xấu, độc’ trên Facebook, Google

(Visited 1 times, 1 visits today)