Bộ khoa học và công nghệ xóa bỏ bảng tham chiếu thù lao công việc, trông mong có thể giúp giới trẻ tăng lương

Ngày 5/6, Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Trần Lương Cơ cho biết, trong giai đoạn Ủy ban khoa học quốc gia, tức là vào khoảng năm 2005, Bộ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện “bảng tham chiếu thù lao trợ lý”, quy định rõ, lương khởi điểm và lương dựa theo kinh nghiệm của học sinh tốt nghiệp cấp III, cao đẳng, thạc sĩ đều không giống nhau. Bảng tham chiếu này bị cơ quan nghiên cứu của công lập và tư nhân, cơ quan chính phủ hoặc đơn vị nghiên cứu xem là bảng tiêu chuẩn, gián tiếp gây cho sự chú trọng quá mức về học vấn khi xét duyệt mức lương trong  xã hội, hạn chế giá trị của nhân lực chuyên nghiệp.
 
Để loại trừ việc dùng học vấn làm tiêu chuẩn phê duyệt mức lương, Bộ khoa học và công nghệ xóa bỏ quy định phân loại học vấn của trợ lý, yêu cầu các cơ quan nghiên cứu của trường học phải dựa vào năng lực chuyên nghiệp và nhu cầu công việc để đưa ra mức lương tiêu chuẩn, chứ không phải là nhìn vào học vấn cá nhân, đng thời hủy bỏ bảng chiếu thù lao trợ lý.
 
Trần Lương Cơ cho biết : Chúng tôi hy vọng mỗi một dự án đều có thể tôn trọng khả năng chuyên nghiệp, có thể cung cấp mức lương công bằng cho nghiên cứu viên, trợ lý nghiên cứu có khả năng chuyên nghiệp, dùng năng lực để đánh giá mức lương của họ.
 
Trần Lương Cơ biểu thị, kể từ ngày 1/8, các cơ quan được trợ cấp trong các kế hoạch nghiên cứu của Bộ khoa học và công nghệ phải cân nhắc đến các điều kiện như là nội dung công việc, kỹ năng chuyên nghiệp, khả năng làm việc độc lập, kinh nghiệm thâm niên và biểu hiện dự kiến, để đặt ra tiêu chuẩn thù lao, và dựa theo chi phí trợ lý, sau này cũng có thể điều chỉnh lương theo mức sống và vật giá, dự tính sẽ có gần 10.000 thanh niên được hưởng lợi.
 
Lệ Phương

(Visited 1 times, 1 visits today)