Bộ giáo dục trích khoản kinh phí 8,9 tỉ trong 4 năm để xây dựng thiết bị kỹ thuật số trong trường học

Ngày 26/6, Bộ trưởng Bộ giáo dục Phan Văn Trung đến Nghi Lan, thăm viếng Trung tâm giáo dục Internet và Trung tâm cơ hội số Trang Vi của trường cấp II Nghi Lan, để chuẩn bị cho chương trình đẩy mạnh “Giáo dục trực tuyến và trường học thông minh”.
 
Phan Văn Trung biểu thị, Bộ giáo dục sẽ dựa theo phương thức giảng dạy của giáo viên để đẩy mạnh xây dựng thiết bị kỹ thuật số, từ “Xây dựng mạng thông minh”, “Tăng cường giáo dục kỹ thuật số và môi trường ứng dụng công nghệ thông tin” và “Tối ưu hóa băng thông trên mạng cho các trường dạy nghề và cấp III”, sau này sẽ trích ra khoản kinh phí trên 8,9 tỷ Đài tệ sử dụng trong 4 năm, chiếm 20% tổng kinh phí xây dựng thiết bị kỹ thuật số trong chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng.
 
Phan Văn Trung cho hay : Kinh phí trao cho các trường học sử dụng, 4 năm gần 9 tỉ Đài tệ,còn bao gồm Trung tâm cơ hội số, để cho người dân có được môi trường kỹ thuật số tiện ích, tôi nghĩ, thiết bị kỹ thuật số xây dựng trong trường học là một giai đoạn mới.
 
Bộ giáo dục cho biết, chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ do trung ương hợp tác với các chính quyền địa phương, phân phối và đẩy mạnh nguồn lực phần cứng và phần mềm kỹ thuật số liên quan. Mặt khác, trong chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, Bộ giáo dục cũng sẽ cùng với Ủy ban phát triển quốc gia, phụ trách “Xây dựng Trung tâm dữ liệu xanh trên nền điện toán đám mây của hệ thống giáo dục công cộng, huyện Nghi Lan sẽ là thí điểm đầu tiên.
 
Ngoài ra, Bộ giáo dục cũng sẽ cùng với Bộ nội chính và Bộ kinh tế thực hiện chương trình “Môi trường Internet băng thông rộng phổ cập rộng rãi trên toàn quốc”, Bộ giáo dục hy vọng thông qua các chương trình liên quan, có thể đem đến cơ hội phổ cập mạng băng thông rộng cho toàn dân và trường học thông minh,xây dựng môi trường thiết bị kỹ thuật số trong tương lai.
 
Lệ Phương

(Visited 1 times, 1 visits today)