Blogger Mother Mushrooms continues hunger strike

What Mother Mushrooms mum tell SBS Radio after her daughter was handcuffed by Khan Hoa Police?

 

(Công An Khánh Hòa vẫn không cho người thân gặp mặt thăm nuôi, không cho phép có luật sư biện hộ.Thân mẫu của Blogger Mẹ Nấm nói gì với SBS Radio sau hơn hai tuần con gái bị còng tay dẫn về tận nhà để nghe lệnh truy tố?
 )

(Visited 1 times, 1 visits today)