Bịt miệng và dẫn dắt?

Bịt miệng và dẫn dắt?

Báo nhà nước có ‘làm hạt nhân dẫn dắt mạng xã hội’ khi bị bịt miệng? (*)

Thiền Lâm – Calitoday

Hai động thái rất phản ngược vừa được Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tung ra cùng thời điểm: tại kỳ họp quốc hội tháng 10 – 11 năm 2017, ông Tuấn khao khát “Phải lấy báo chí làm hạt nhân dẫn dắt mạng xã hội, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực”; nhưng chỉ ngay trước đó, chính ông Trương Minh Tuấn đã ký quết định đình bản tạm thời trang Nhaquanly vì trang này đăng tải một bài viết về tiêu cực của chính quyền ở tỉnh Bình Phước.

Xin bạn xem tiếp bài Bịt miệng và dẫn dắt? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 11 times, 1 visits today)