BÌNH LUẬN SBTN: Tháng 11 – bầu cử bán phần & Bi kịch Mỹ – Việt Nam

BÌNH LUẬN SBTN: Tháng 11 - bầu cử bán phần & Bi kịch Mỹ - Việt Nam

Vận mệnh đất nước là vấn đề muôn thuở. Bổn phận người Việt tỵ nạn cộng sản mà nay là Công Dân Mỹ phải nhận đúng, rõ kẻ thù trực tiếp là chế độ Cộng Sản Hà Nội, kẻ thù xa là Bắc Kinh mà hiện nay Tổng Thống Trump đang cố gắng phá vỡ tham vọng bành trướng.

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN.

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon

(Visited 1 times, 1 visits today)