Biện pháp hoạch định khoanh vùng đất đai, Ủy ban dân tộc nguyên trú: ít nhất khôi phục 800 ngàn héc-ta đất

Ngày 18-2 khi Ủy ban dân tộc nguyên trú công bố thực hiện “Biện pháp hoạch định khoanh vùng đất đai thuộc phạm vi đất đai và bộ lạc dân tộc nguyên trú”, có một số người dân tộc nguyên trú đã bày tỏ phản đối kịch liệt, cho rằng biện pháp hoạch định phân vùng đất đai loại trừ đất tư hữu sẽ khiến khu vực truyền thống của dân tộc nguyên trú bị phân nhỏ ra, hơn nữa làm thu hẹp chủ quyền về đất đai của họ.
 
Vào ngày 5-4 Ủy ban Nội chính thuộc Viện Lập pháp thẩm tra đề án “Biện pháp hoạch định khoanh vùng đất đai thuộc phạm vi đất đai và bộ lạc dân tộc nguyên trú”, theo chủ nhiệm của Ủy ban dân tộc nguyên trú Icyang.Parod cho biết, Luật dân tộc nguyên trú cơ bản từ khi công bố và bắt đầu thực hiện từ năm 2005 đến nay, tiến triển của tác nghiệp pháp chế đối với khu vực đất đai truyền thống bị hạn chế.
 
Chủ nhiệm của Ủy ban dân tộc nguyên trú Icyang.Parod nói : “Theo biện pháp do ủy ban chúng tôi công bố, trong tương lai đất đai thuộc khu vực truyền thống và đất đai thuộc phạm vi các bộ lạc dân tộc nguyên trú dần dần được hoạch định khoanh vùng và công bố, theo ước tính sơ bộ có thể khôi phục được ít nhất 800 ngàn hec-ta đất đai thuộc khu vực truyền thống của dân tộc nguyên trú, cũng tức là gần bằng 1/4 diện tích đất của Đài Loan, đây là sự tiến triển lớn trong tác nghiệp pháp chế đất đai khu vực truyền thống của người dân tộc nguyên trú.”
 
Ông Icyang.Parod chỉ ra, sau khi Biện pháp hoạch định khoanh vùng đất đai thuộc phạm vi đất đai và bộ lạc dân tộc nguyên trú được công bố, chính phủ hoặc cá nhân muốn làm những công việc như khai thác đất đai, sử dụng tài nguyên, bảo tồn sinh thái hoặc nghiên cứu về học thuật trên đất đai thuộc khu vực truyền thống đã được hoạch định khoanh vùng, đều cần phải được tư vấn trước và dành được sự đồng ý của tập thể người dân nguyên trú, ví dụ như các dự án: Khu nghỉ mát rừng cọ Shan Yuan – Đài Đông, dự án BOT Khách sạn Hsiang Shan – Nam Đầu, dự án BOT Vườn chim Công , đều cần phải thực hiện trình tự tư vấn thông qua sự đồng ý của dân tộc nguyên trú.
Hải Ly

(Visited 1 times, 1 visits today)