Biển Đông Thời Trump

Chúng ta không biết chính xác tương lai, nhưng có những lời cứng rắn đưa ra… Vấn đề là, Bắc Kinh có sợ những lời hù dọa từ chính phủ Trump hay không?

(Visited 6 times, 1 visits today)