Biển Cửa Việt

Biển Cửa Việt, Quảng Trị, bước sang giữa năm thứ hai kể từ ngày biển miền Trung nhiễm độc do Formosa xả thải, dường như đời sống vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, mọi sự cố gắng và nỗ lực của người dân nơi đây cũng chỉ đóng vai trò cầm cự, qua ngày đoạn tháng.

(Visited 2 times, 1 visits today)