Bị xóa cấp tổng cục, Bộ Công an thất thế nặng nề trước Bộ Quốc phòng?

Bị xóa cấp tổng cục, Bộ Công an thất thế nặng nề trước Bộ Quốc phòng?

Phạm Chí Dũng – Cali Today news|

2018 quả là một năm “thay máu” đối với ngành công an đang nổ ra nhiều vụ bê bối và phải chịu quá nhiều tai tiếng.

Đầu tháng Tư năm 2018, một nghị quyết của Bộ Chính trị – cơ quan tối cao của đảng cầm quyền ở Việt Nam – được ban hành về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Xin bạn xem tiếp bài Bị xóa cấp tổng cục, Bộ Công an thất thế nặng nề trước Bộ Quốc phòng? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)