Bên này bên đó: giống y nhau

Trung Cộng, Hàn Cộng, Việt Cộng tuy khác giống (nòi) nhưng có cùng một chủ nghĩa (cộng sản), nên có những hành động giống nhau, mang cùng một bản chất ác ôn và côn đồ. **Trung Cộng bắn giết ngư dân VN ngay trong hải phận VN. Kéo giàn khoan vào sâu trong lãnh hải VN. […]

Bài Bên này bên đó: giống y nhau đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)