BBC thăm đoạn đê Bùi 2 có ‘sự cố’

Nước hiện đang chảy ngược từ khu vực dân cư ra phía bên kia đê sông Bùi ở đoạn thuộc xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ.

(Visited 8 times, 1 visits today)