Bất đồng chính kiến…họ là ai ?

Bất đồng chính kiến…họ là ai ?

Fb. Ngô Nhật Đăng |

Thuật ngữ “Bất đồng chính kiến “ được ra đời vào khoảng cuối thập niên 70 của thế kỷ XX, nó chỉ hiện tượng chỉ có ở các nước sống dưới chế độ toàn trị, khác cơ bản với khái niệm “Đối lập” ở các xã hội dân chủ, cũng như không thể có đối lập ở xã hội độc tài, toàn trị (chỉ cần nhen nhóm là ngay lập tức bị đàn áp khốc liệt)

Ở Việt Nam, gần đây những người này được gọi là “Dân chủ”, chính họ cũng không muốn nhận từ này, đôi lúc khi tự nhận từ này họ cũng có thái độ hài hước, thậm chí còn để nó trong ngoặc kép.

Xin bạn xem tiếp bài Bất đồng chính kiến…họ là ai ? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)