Bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, CSVN lãnh tiếng côn đồ quốc tế

Bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, CSVN lãnh tiếng côn đồ quốc tế

Trúc Giang – danlambao|

Kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được soạn thảo rất chu đáo

  1. Mở bài

Nguyễn Phú Trọng muốn bắt cho được Trịnh Xuân Thanh đem về nước, dùng lời khai và làm nhân chứng để triệt hạ một Ủy viên Bộ Chính trị là Đinh La Thăng. Một kế hoạch được soạn thảo chu đáo, tỉ mỉ trong thời gian 9 tháng.

Xin bạn xem tiếp bài Bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, CSVN lãnh tiếng côn đồ quốc tế tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)