Bất bình với tòa án lén lút: Giáo Hạt Văn Hạnh nổi lửa hiệp thông với tù nhân lương tâm

Bất bình với tòa án lén lút: Giáo Hạt Văn Hạnh nổi lửa hiệp thông với tù nhân lương tâm

Hàng ngàn giáo dân Giáo Hạt Vạn Hạnh hiệp thông với TNLT tại Thánh đường Văn Hạnh, Thành phố Hà Tĩnh hôm 15/4/2018.

Xin bạn xem tiếp bài Bất bình với tòa án lén lút: Giáo Hạt Văn Hạnh nổi lửa hiệp thông với tù nhân lương tâm tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)