Bạo ngược với dân !

Bạo ngược với dân !

Fb. Nguyễn Tiến Trường|

BOT Cai Lậy người dân bình thường cũng nhớ rõ: Làm và thu tuyến tránh. Nhưng Bộ GTVT “tiện tay” bật đèn xanh thu luôn QL1. Hợp thức hoá bằng “dự án trùng tu” thực chất là rải nhựa 26,5 km, báo vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng !

Đặt ngay giao lộ yết hầu, mọi con đường đều về BOT. Người ký duyệt BOT Cai Lậy là bộ trưởng Nguyễn Văn Thể.

Xin bạn xem tiếp bài Bạo ngược với dân ! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 8 times, 1 visits today)