Bảo hiểm y tế làm thẻ bảo hiểm y tế ngay tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở các khu vực xa xôi

Các khu vực xa xôi hẻo lánh muốn cấp đổi thẻ bảo hiểm rất bất tiện, để tạo điện kiện cho người dân ở vùng núi và các vùng xa xin cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế được nhanh chóng, vào ngày 15-2, Sở bảo hiểm y tế đã triển khai hạng mục phục vụ “làm thẻ ngay tại chỗ” tại văn phòng hành chính xã Thái An huyện Miêu Lật, để người dân ở các vùng xa xôi không phải vất vả mất 2-3 tiếng đồng hồ tới bưu điện gửi nhận và đợi mất 6 ngày làm việc; mà có thể được lĩnh thẻ bảo hiểm mới ngay lập tức.
 
Theo sở bảo hiểm y tế cho biết, khó tránh khỏi việc người dân bị mất hoặc bị hỏng thẻ bảo hiểm y tế phải xin cấp bổ sung hoặc đổi thẻ mới, hiện tại, ngoài cung cấp các hạng mục phục vụ gồm xin cấp thẻ bảo hiểm y tế qua mạng internet, qua bưu điện, thì ngoài ra tại các Trung tâm phục vụ liên hợp thuộc các Tổ nghiệp vụ đặt tại các phân khu và 22 Văn phòng liên lạc của Sở bảo hiểm y tế còn phục vụ làm thẻ ngay tại chỗ; nhưng những địa điểm này trước đây hầu hết đều đặt tại trung tâm thành phố Đài Bắc, còn đối với những người dân sống ở các làng xã xa xôi muốn xin cấp thẻ bảo hiểm y tế vẫn phải đi khá xa rất bất tiện.
 
Chính vì vậy thì vào năm ngoái Sở bảo hiểm y tế đã tích cực hợp tác với văn phòng hành chính của các làng xã, thị xã, thị trấn, cung cấp dịch vụ xin cấp thẻ ngay tại chỗ, trong năm 2016 đã hoàn thành việc đặt cơ sở làm thẻ tại chỗ tại 10 văn phòng hành chính các địa phương, từ đầu năm 2017 đến nay đã triển khai phục vụ cấp thẻ bảo hiểm tại chỗ tại 3 văn phòng hành chính, dự định sẽ đặt thêm 8 điểm trong năm nay, tới lúc đó toàn Đài Loan sẽ có tổng cộng 49 điểm có thể phục vụ người dân đến xin cấp thẻ bảo hiểm lấy ngay tại chỗ, thực hiện tốt biện pháp tạo điều kiện thuận lợi tiện ích cho người dân.
Hải Ly

(Visited 1 times, 1 visits today)