Bằng chứng không thể chối cãi!

Bằng chứng không thể chối cãi!

Fb.Mạc Văn Trang|

Từ lâu, Dân ta đã nói: Chính quyền này “HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN”; có người còn nói một số kẻ làm tay sai cho Tàu cộng, đàn áp dân mình không thương xót… Bà con cũng đã dẫn ra nhiều ví dụ thực tế để chứng minh điều đó.

Nhưng đây mới là một bằng chứng “giấy trắng, mực đen”, không thể chối cãi: Chính quyền TP Hồ Chí Minh đã công khai tặng BẰNG KHEN cho người có thành tích xuất sắc đàn áp dân ta biểu tình chống Trung cộng xâm lược.

Xin bạn xem tiếp bài Bằng chứng không thể chối cãi! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)