Bàn chuyện chính trị

Bàn chuyện chính trị

Fb. Đỗ Ngà|

Chính trị là gì? Là những gì liên đến quyền lực nhà nước. Đối tượng nó tác động là toàn dân, mà đối tượng để nó tồn tại cũng là toàn dân. Như vậy từ khi con người sống có tổ chức thì công tác chính trị đã hình thành. Phương pháp mưu cầu quyền lực nhà nước, người ta gọi là làm chính trị. Chỉ đơn giản là vậy.

Xin bạn xem tiếp bài Bàn chuyện chính trị tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)