Bài thơ dự thi số 69 – Tựa: HIỂN OANH

Bạn đang xem bài Bài thơ dự thi số 69 – Tựa: HIỂN OANH có nguồn chính từ
Chân Trời Mới Media

69 Bài thơ dự thi số 69 – Tựa: HIỂN OANH

Tên tác giả: Bọ Ngựa

 

HIỂN OANH

Đố ai ngăn được gió rừng
Đố ai ngăn được một lần xung phong
Đố ai ngăn được sóng lòng
Đố ai đếm được nhớ mong mẹ già
Đố ai ngăn được xông pha
Của chàng lính đảo xa nhà kiên gan
Đố ai ngăn được tiếng vang
Nghìn năm thơm ngát diệt tan Hán tà
Đố ai biết được đảo xa
Vọng vang khúc hát hoan ca khải hoàn
Đố ai đếm được lo toan
Của bao thê tử xuân xoan má đào
Đố ai kể hết công lao
Anh hùng nghĩa sĩ diệt Tầu năm xưa
Đố ai viết hết cho vừa
Trùng mây nhuệ khí hùng xưa vang lừng.

Bọ Ngựa
Ngày: 3/2/2017

Bạn đang xem bài Bài thơ dự thi số 69 – Tựa: HIỂN OANH đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)