Bài thơ dự thi số 65 – Tựa: HÃY NGHE TIẾNG BIỂN

Bạn đang xem bài Bài thơ dự thi số 65 – Tựa: HÃY NGHE TIẾNG BIỂN có nguồn chính từ
Chân Trời Mới Media

65 Bài thơ dự thi số 65 – Tựa: HÃY NGHE TIẾNG BIỂN

Tên tác giả: Trương Đình Phượng

 

HÃY NGHE TIẾNG BIỂN

Hãy nghe tiếng biển
Đang khóc ngoài kia
Hãy nghe tiếng biển
Hờn oán đêm ngày.
Kìa tàu phương bắc
Như những bóng ma
Điên cuồng reo rắc
Hận thù , cách chia.

Mười sau chữ vàng
Chứa đầy “dã tính”
Chớ tin lời hứa
Của phưởng yêu tinh.

Đứng lên mạnh mẽ
Bằng trí căm thù
Hãy vì đất mẹ
Diệt loài xâm lăng.
Hãy nghe tiếng biển
Thúc giục ngoài kia
Bạn ơi tiếng biển
Là lời non sông…

Trương Đình Phượng

Bạn đang xem bài Bài thơ dự thi số 65 – Tựa: HÃY NGHE TIẾNG BIỂN đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)