Bài thơ dự thi số 33 – Tựa: HOÀNG SA TRƯỜNG SA

Bạn đang xem bài Bài thơ dự thi số 33 – Tựa: HOÀNG SA TRƯỜNG SA có nguồn chính từ
Chân Trời Mới Media

33 Bài thơ dự thi số 33 – Tựa: HOÀNG SA TRƯỜNG SA

Tên Tác giả: Diêng Văn Dũng

 

Hoàng Sa Trường Sa

Có ai nhớ biển Hoàng Sa
Đảo lớn đảo nhỏ TÀU va chạm TÀU
Ngụp trong sâu thẳm nỗi đau
Ngàn năm Bắc Thuộc thành màu mô sa (formosa)
Sáu tư chiến sĩ Gạc Ma
Hiên ngang giữ biển làm ta nghẹn lòng
Việt Nam dải đất hình cong
Toàn dân đứng dậy mới mong thoát TÀU

Diêng Văn Dũng

Bạn đang xem bài Bài thơ dự thi số 33 – Tựa: HOÀNG SA TRƯỜNG SA đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)