Bài Thơ của Nấm

Bài Thơ của Nấm

Phạm Hy Sơn

Bài Thơ của Nấm

Bống bống bang bang
Mẹ lo việc làng
Mẹ bỏ con thơ
Con buồn con bơ vơ

Bống bống bang bang
Mẹ lo việc làng
Mẹ lụy tấm thân
Gông cùm xiềng xích mười năm

Thân mẹ gầy cằn
Con thấy con thương
Bống bống bang bang
Mẹ lo việc làng

Con đợi.

Xin bạn xem tiếp bài Bài Thơ của Nấm tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 11 times, 1 visits today)