Bắc Hàn thử “tên lửa đạn đạo loại mới”

Bình Nhưỡng tuyên bố tên lửa vừa được phóng thử hôm 14/5 là loại tên lửa mới có khả năng chở một đầu đạn hạt nhân lớn.

(Visited 5 times, 1 visits today)